ریشه کنی موریانه ها تخصص ماست


بررسی صفر تا صد کلونی موریانه

کلونی موریانه ها

کلونی موریانه ها

موریانه ها با داشتن طبقه بندی اختصاصی تر از سایر حشرات اجتماعی متمایز می شوند؛ در اصل موریانه های هر کلونی در دو گروه اساسی جای می گیرند که عبارتند از:

 

یک. موریانه های مولد یا تولید مثل کننده

 

دو. موریانه های غیر مولد

 

یک. گروه موریانه های تولید مثل کننده

 

در هر کلونی سه نوع موریانه تولیدمثل کننده می تواند وجود داشته باشد که ماده و نرهای مولد را در بر می گیرند، این موریانه ها عبارتند از: موریانه های مولد بال بزرگ، موریانه های مولد بال کوچک، موریانه های مولد بدون بال.

 

در ادامه هر یک از این سه گونه مولد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

الف. موریانه های مولد بال بزرگ

 

موریانه های مولد بال بزرگ یا موریانه های تولید مثل کننده بالدار، به موریانه های نر و ماده ای که از لحاظ جنسی بی نقص هستند و اولین نسل از موریانه های تولید مثل کننده کلونی را تشکیل می دهند. گفته می شود، موریانه های مولد بال بزرگ در واقع اجداد کلونی موریانه ها به شمار می روند و دو گروه دیگر موریانه های مولد از این موریانه ها بوجود می آیند. موریانه های بال بزرگ دو جفت بال بزرگ و هم اندازه دارند که در حالت استراحت، از بخش شکمی موریانه ها طویل تر به نظر می رسد.

 

بدن موریانه های مولد بال بزرگ کیتینی شده است و به رنگ قهوه ای تیره دیده می شود. چشمهای مرکب آن ها به خوبی تخصص یافته اند و علاوه بر آن این حشرات دارای یک جفت چشم ساده به نام اوسلی نیز هستند. اندازه مغز و اندام های جنسی موریانه های بال بزرگ، نسبت به سایر موریانه های مولد بزرگتر است.

 

موریانه های بال بزرگ نر و ماده برای تشکیل کلونی های جدید پس از ترک لانه و پرواز در مسافت های کوتاه، بالهای خود را می ریزند و پس از اینکه به صورت زوج، مکان مناسبی برای ساخت کلونی جدید یافتند جفت گیری می کنند. هر یک از جفت موریانه های بالدار به پادشاه و ملکه کلونی جدید تبدیل می شوند، این زوج سلطنتی اولیه تا پایان عمرشان به صورت وابسته به  هم زندگی می کنند و با هیچ پادشاه یا ملکه دیگری جفتگیری نمی کنند.

 

 

ب. موریانه های مولد بال کوتاه

 

موریانه های مولد بال کوتاه یا مولدهای نسل دوم، موریانه های نر و ماده ای هستند که از نظر جنسی به بلوغ رسیده اند اما از نظر ظاهری به لاروها شباهت دارند. این نوع از موریانه های مولد بال های کوتاهی دارند که به شکل جوانه هایی از بال های رشد نیافته به نظر می رسد. بدن مولدین نسل دوم نسبت به مولدین بال بلند، کمتر کیتینی شده و رنگ پریده تر است.

 

چشمهای مرکب آنها تیره نیست و اندامهای جنسی و مغز آن ها به نسبت موریانه های بال بلند، کوچکتر  است این موریانه ها داخل لانه های زیرزمین شان می مانند و لانه را ترک نمی کنند و در صورتی که پادشاه یا ملکه اولیه بمیرد جای آنها توسط مولدین بال کوتاه گرفته می شود، ملکه های جایگزین نسبت به ملکه های اولیه تخم های کمتری تولید می کنند و هر کلونی موریانه می تواند چندین پادشاه و ملکه جایگزین داشته باشد.

 

ج. موریانه های مولد بی بال

 

موریانه های مولد بدون بال یا موریانه های مولد نسل سوم مانند نمف های کارگران به نظر می رسند، این موریانه ها بدون بال هستند، کوتیکول آنها بی رنگ است، چشمهای مرکب کوچکی دارند و اوسلی یا چشمان ساده نیز در این گروه از موریانه های مولد دیده نمی شود. در گروه موریانه های مولد بی بال نیز هر دو جنس نر و ماده وجود دارد و از جمله موریانه های نادری هستند که تنها در برخی از گونه ها دیده می شوند.

 

در هر سه گروه از موریانه های مولد، رشد قابل توجهی پس از دوره نمفی به ویژه در ماده ها به چشم می خورد، به شکلی که یک ماده بارور به ملکه ای تبدیل می شود که طول آن به 5تا 7.5سانتیمتر می رسد. این افزایش اندازه تنها به دلیل افزایش حجم و طول شکم ملکه رخ می دهد و قسمت سر و سینه حشره به اندازه طبیعی باقی می ماند. افزایش بیش از حد اندازه شکم، به شدت بر فعالیت موریانه ملکه اثر می گذارد، به طوری که ملکه به یک موریانه غول پیکر، بی اثر و تخم گذار تبدیل می شود.

 

ملکه ای که از موریانه های مولد بال بزرگ به وجود آمده، از ملکه های حاصل از موریانه بال کوچک و بی بال، بزرگتر است. این ملکه می تواند بین 6 تا 15 سال زندگی کند و در طول این بازه زمانی یک میلیون تخم می گذارد. در گذشته ای نه چندان دور حشره شناسان معتقد بودند که با از بین رفتن موریانه ملکه کلونی موریانه از هم می پاشد. اما با اطلاعاتی که در رابطه با شکل گرفتن براکیپتروس و یا ملکه های جایگزین بی بال بدست آمد، این باور نیز منسوخ شد. پس از مرگ کلونی ملکه های جایگزین به تخمگذاری ادامه می دهند، به این ترتیب حیات کلونی به حیات ملکه اولیه وابسته نیست.

 

دو. گروه موریانه های نازا یا عقیم کلونی

 

در هر کلونی موریانه، دو گروه از موریانه های بدون بال یا نازا وجود دارند که شامل موریانه های نر و ماده ای هستند که اندامهای جنسی آنها ابتدایی و غیر کاربردی است.

 

این دو گروه ازموریانه های غیر مولد موجود در کلونی ها عبارتند از: کارگران و سربازان

 

الف. موریانه های کارگر

 

کارگران کلونی، موریانه های نازایی هستند که می توانند نر یا ماده باشند. در این گروه از موریانه ها اندامهای جنسی از بین رفته و یا غیر کاربردی هستند. طبقه کارگران کلونی پوسته ای دارند که بسیار کم کیتینیزه شده است، آنها بدن هایی کمرنگ دارند، سر این موریانه ها مانند لاروها به سمت پایین است. کارگران فاقد چشمهای مرکب بوده و در بعضی از گونه ها چشم های ساده نیز دیده نمی شود. موریانه های کارگر به دو شکل دیده می شوند، یکی از این دو نوع موریانه کارگر، سر و فک پایین بزرگتر از گروه دیگر دارند برخی از کارگران نیز از نظر اندازه متفاوت هستند و در اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ دیده می شوند.

 

 

تعداد کارگران یک کلونی بسیار زیاد است و به استثنای تولید مثل و دفاع، تمام کارهای یک کلونی را کارگران انجام می دهند. مراقبت کردن از تخم و لاروها، پیدا کردن غذا، پرورش قارچ، ساختن لانه و گسترش لانه همچنین تغذیه ملکه و سربازان همگی بر عهده موریانه های کارگر هستند.

 

ب. موریانه های سرباز

 

سربازان نیز موریانه های نازای نر وماده ای هستند که اندام جنسی ندارند. موریانه های سرباز سرهای بزرگی از جنس کیتین، فک پایینی بزرگ و رنگی پریده دارند. سربازان دو نوع هستند.

 

یک. سربازان آرواره دار

 

این گروه از سربازان آرواره های قدرتمند و بزرگی دارند اما فاقد پوزه در بخش جلویی سرهستند.

 

دو. سربازان پوزه دار

 

سربازان پوزه دار یا نسوت ها دارای فک پایین کوچکی هستند و در بخش میانی پیشانی زائده ای به شکل شاخ دارند. سربازان آرواره دار از فک قدرتمند خود و سربازان پوزه دار با ترشح مایعی چسبناک از طریق زائده موجود در پیشانی شان از کلونی در برابر تهاجمات دفاع می کنند.

 

تغذیه در کلونی موریانه

 

غذای موریانه ها از موادی مانند چوب، گیاهان، مواد دفعی، اجساد و پوسته های دفع شده موریانه ها تشکیل می شود. بعضی از موریانه ها نیز از قارچ هایی که خودشان آن ها را پرورش می دهند تغذیه می کنند.

 

مزارع پرورش قارچ موریانه ها در اتاقهایی که در نزدیکی مرکز لانه موریانه قرار دارد واقع شده است. این اتاق ها به اتاقی که پادشاه و ملکه در آن زندگی می کنند راه دارد. موریانه ملکه فقط توسط کارگران تغذیه می شود و مخلوطی از ریشه های قارچهایی را که در بزاق موریانه های کارگر حل شده است را می خورد. تخم ها و نوزادان موریانه ها در اتاق های پرورش قارچ ها رشد می کنند. کارگران نوزادان موریانه را با قارچها و مواد گیاهی که آن را در دستگاه گوارشی خودشان تا حدودی هضم کرده اند، تغذیه می کنند. موریانه های نوزاد پس از رشد و بلوغ می توانند به هر یک از گروه های موریانه های مولد یا کارگران و سربازان نازا تبدیل شوند.

 

چرخه زندگی موریانه ها

 

چرخه زندگی موریانه ها و منشاء سیستم تقسیم وظایف در کلونی این حشرات، بسیار پیچیده است. مراحل چرخه زندگی موریانه ها را می توان به شکلی که در ادامه آمده توضیح داد.

 

 

معمولاً تعداد مساوی از موریانه های نر و ماده های بال بزرگ و بال کوچک مولد در دسته ها و گروه های بسیار بزرگ کلونی اولیه خود را ترک می کنند؛ این اتفاق به ویژه پس از اولین بارندگی در فصول بارشی بیشتر اتفاق می افتد؛ به این اتفاق پرواز دسته جمعی موریانه ها می گویند؛ بسته به گونه موریانه ها این پرواز می تواند شب هنگام یا حتی در طول روز اتفاق بیفتد؛ هدف از پرواز دسته جمعی موریانه ها جفتگیری و تشکیل کلونی های جدید است

پس از انجام جفتگیری موریانه های مولد نر و ماده که اکنون پادشاه و ملکه نامیده می شوند بالهایشان را از دست داده و به سراغ تاسیس کلونی های جدید می روند؛ این موریانه ها می توانند داخل چوب یا درون زمین پناهگاهی برای خود و تخم هایشان بسازند.