ریشه کنی موریانه ها تخصص ماست


گالری عکس موریانه

در این صفحه عکس های با کیفیت از موریانه را میتوانید مشاهده کنید، این عکس ها به صورت مرتب به روز رسانی می شوند، با مشاهده و مطالعه این تصاویر میتوانید با این آفات بیشتر آشنا شوید و برای انهدام و ریشه کنی آن ها اقدام نمایید


موریانه ها منجر به پوکی و از بین بردن وسایل چوبی می شوند
موریانه ها قابلیت انجام اعمالی شبیه به کشاورزی را دارند
شدت آسیب موریانه به چوب
تجمع موریانه های بالدار برای جفتگیری و ساخت کلونی جدید
یک دشت پر از لانه های موریانه
مقایسه اندازه موریانه ملکه و موریانه کارگر
موریانه ها می توانند خسارات زیادی به خانه ها وارد کنند
فضولات موریانه
تونلهای گلی موریانه های زیرزمینی برای دستیابی به منبع چوب
نمای شماتیک انواع موریانه های درون کلونی
موریانه ملکه
حتی پول ها از شر موریانه ها در امان نیستند

سفارش سم از طریق:
سفارش سم از طریق: